om oss

Thai-massør

Psykologspesialist


Bunthian Jørgensen er utdannet thai-massør ved The Union of Thai Traditional Medicine Society. Hun har arbeidet i USA, Thailand og Norge. Hun er medlem av Norsk Massasjeforening.

 

"Jeg er opptatt av å vise mine kunder vennlighet og tilpasse massasjen til den enkelte. Det er forskjel på følsomhet i muskulatur hos mennesker, og jeg forsøker alltid finne den dybde i massasjen som kunden ønsker og har best nytte av".


"Jeg vektlegger å skape en trygg situasjon, hvor kunden kan fokusere på signaler fra kroppen og føle trygghet til full avspenning. Noen mennesker reagerer følelsesmessig på massasje, og det er viktig å formidle forståelse av at kropp og følelser er tett forbundet. Målet mitt er at mine kunder kan gå fra klinikken med økt indre ro og velvære". 


"Jeg er vokset opp i en kultur i Thailand hvor fot- og kroppsmassasje er en del av hverdagen når det handlet om helse og trivsel. Jeg tror jeg bærer med meg den erfaringen, og at kundene merker jeg er engasjert i det jeg gjør".


"Jeg har alltid vært særlig glad i fotmassasje, og har gjennom årene likt å utforske teknikker og besøke flinke fotmassører. Jeg håper at fotmassasje blir mer anerkjent i Norge og vil gjerne bidra til det".  


"Jeg ønsker deg velkommen og håper du kommer innom klinikken hvis du er nysgjerrig og har lyst å prate om helse og massasje". 


(ref. Bunthian Jørgensen, massør)   


Rune Aaen Jørgensen er utdannet psykolog ved embedsstudiet ved NTNU (Trondheim) , er dansk og autorisert psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi ved Den Norske Psykologforening. Han har videreutdanning som bla. ISTDP-terapeut (intensiv dynamisk korttidsterapi) og som veileder i tverrkulturelt helsearbeid.


Rune har bred klinisk erfaring og har arbeidet 19 år innen bla. psykisk helsevern, smertebehandling, rusbehandling og ved Raskere Tilbake. Han har arbeidet en årrekke innen offentlig helsevesen på bla. Oslo Universitetssykehus, Lovisenberg Sykehus og ved Ahus. Han har fokus på særlig individualterapi og utredning av psykiske plager. Rune har vært veileder for en rekke psykologer i videreutdanning.   


"Målet mitt er å være en engasjert terapeut som jobber aktivt med å hjelpe klienten se tankemønstre og kjenne på følelser. Jeg elsker å jobbe med terapi og derfor har jeg kunnet jobbe meget og lære av klienter med vidt forskjellig bakgrunn og problemer". 


"Jeg merker at jeg med årene jobber mer og mer tydelig med positive følelser og positiv selvevaluering. Men oftest må man sideløpende jobbe med de mekasniske som hindrer positive følelser i komme frem og bli følt tydelig".(ref. Rune Aaen Jørgensen)